Search
Minimera
Älgar
Här hittar du älgar skjutna av Åsens jaktlag.
  
Minimera
Älgar
ÅRTYPSKIFTEPLATSNAMN
1983TJÅsen 4:6 Backlund Fritz
1980KOUneåsen 1:6 Backlund Fritz
1982TJÅsen 1:3 Bergkvist Mats
1980TJÅsen 2:26 Bergkvist Mats
1986TJUneåsen 1:3 Engberg Olov
1982KOBacken 7:2 Engberg Olov
1982KKUne�sen 1:3 Engberg Olov
1982TJUne�sen 1:3 Engberg Olov
1982TJUne�sen 1:3 Engberg Olov
1980KO�sen 3:21 Engberg Olov
1980TKBacken 7 Engberg Olov
1980KOBacken 7:2 Engberg Olov
1979KOUne�sen 1:3G Olssons v�gEngberg Olov
1978KA Lantbruksn.Engberg Olov
1988KOUne�sen 1:9 Engberg Olov
1988KK�sen 4:4 Harraka Vein�
1974KO S�rens passetHassel Erik
1983KO�sen 2:9 Hassel Susanne
1984TK�sen 3:6 Henrikson Lennart
1988TKUne�sen 1:6 Henrikson Lennart
1984KO�sen 2:28 Henrikson Lennart
1981KOÅsen 1:24KallbäcksvägenHenrikson Lennart
1983TK�sen 1:3 Henrikson Lennart
1982TJ�sen 1:3Jan Nilssons hyggeHenrikson Lennart
1981KO�sen 2:11Svarttj�rn - nedersta passetHenrikson Lennart
1987TJ�sen 2:29 Henriksson Sven
1983KO�sen 2:23 Henriksson Sven
1959KO ORR�SENHenriksson Sven
1987KO�sen 2:29 Henriksson Sven
1974TJ VitmossamyrenHenriksson Sven
1983TJ�sen 1:24 Henriksson Sven
1975TJ VitmossamyrenHenriksson Sven
1983KO�sen 1:6 Henriksson Sven
1958TJ ORR�SENHenriksson Sven
1962KO ORR�SENHenriksson Sven
1984TJ�sen 5:14 Henriksson Sven
1984TJ�sen 5:18 Henriksson Sven
1961TJ ORR�SENHenriksson Sven
1986KO�sen 1:3 H�glin Tord
1989TJ�sen 3:5 H�glin Tord
1985TJ�sen 3:5 H�glin Tord
1986TJ�sen 3:5 H�glin Tord
1985KO�sen 3:5 H�glin Tord
1988TK�sen 4:3 H�glin Tord
1987KO�sen 1:25 Johansson Lars-Erik
1987KK�sen 4:4 Johansson Lars-Erik
1989KO�sen 3:6 K�llman Torsten
1986TK�sen 2:11 K�llman Torsten
1987KO�sen 4:3 K�llman Torsten
1982TJ�sen 4:3 K�llman Torsten
1983KO�sen 4:3 K�llman Torsten
1986KK�sen 5:14 K�llman Torsten
1989TJ�sen 3:5 K�llman Torsten
1984KK�sen 6:1 Lidin Gunnar
1986KO�sen 4:4 Lidin Gunnar
1985KO�sen 2:9 Lidin Gunnar
1978KA�sen 5:7H�lldammaLidin Gunnar
1983TK�sen 5:14 Lidin Gunnar
1986KO�sen 1:25 Lidin Gunnar
1980KK�sen 3:5 Lidin Gunnar
1982TK�sen 3:5 Lidin Gunnar
1989KO�sen 5:16 Lidin Gunnar
1986TK�sen 5:3 Lidin Gunnar
1966TJ �SBOTORPSMYRENLidin Gunnar
1968TJ �SBOTORPSMYRENLidin Gunnar
1966TJ �SBOTORPSMYRENLidin Gunnar
1980KKFlygge 1:34 Lidin Lars
1972KA SVARTTJ�RNSMYRENLidin Lars
1985KK�sen 5:3 Lidin Lars
1972KA SVARTTJ�RNSMYRENLidin Lars
1989TKUne�sen 1:3 Lidin Lars
1972KO SVARTTJ�RNSMYRENLidin Lars
1981KK�sen 5:22 Lindgren S�ren
1982KO�sen 2:17 Lindgren S�ren
1985KO�sen 6:1 Lindgren S�ren
1986TJ�sen 3:5 Lindstr�m Ando
1972KO BR�NNPASSETLindstr�m Ando
1964KO NORBERGSBACKENLindstr�m Ando
1963KO NORBERGSBACKENLindstr�m Ando
1976KO Norrbov�genLindstr�m Ando
1986KO�sen 5:7 Lindstr�m Ando
1983TJ�sen 5:7 Lindstr�m Arne
1983KK�sen 3:6 Lindstr�m Arne
1983KO�sen 5:14 Lindstr�m Arne
1981TJ�sen 3:6 Lindstr�m Arne
1960TJ �SBOSTORMYRENLindstr�m Arne
1984TK�sen 9:1 Lindstr�m Arne
1978TJ�sen 4:6B�ckeladaLindstr�m Arne
1978TJ�sen 4:6B�ckeladaLindstr�m Arne
1977KA�sen 5:11Svarttj�rnLindstr�m Arne
1979KO�sen 3:5H�lldamsbergetLindstr�m Arne
1978KA�set 3:6N. SkithuspassetLindstr�m Arne
1988KO�sen 4:3 Lindstr�m H�kan
1988KO�sen 2:28 Lindstr�m H�kan
1981TJ�sen 3:5 Lindstr�m H�kan
1984TK�sen 2:23 Lindstr�m H�kan
1981TJ�sen 5:7 Lindstr�m H�kan
1981TK�sen 5:3 Lindstr�m H�kan
1984KO�sen 3:5 Lindstr�m H�kan
1984KK�sen 3:5 Lindstr�m H�kan
1980KK�sen 2:11 Lindstr�m H�kan
1989KO�sen 2:28 Lindstr�m H�kan
1987KO�sen 3:5 Lindstr�m H�kan
1983TK�sen 2:11 Lindstr�m H�kan
1989TK�sen 5:11 Lindstr�m Jan-�ke
1977TJ�-Flygge 1:2FlyggebergetLindstr�m Jan-�ke
1979TJ�sen 1:24B�ckeladaLindstr�m Jan-�ke
1981KK�sen 3:6 Lindstr�m Leif
1988TK�sen 4:3 Lindstr�m Leif
1988TK�sen 4:3 Lindstr�m Leif
1985KO�sen 4:3 Lindstr�m Leif
1987KK�sen 2:17 Lindstr�m Leif
1987TK�sen 5:7 Lindstr�m Martin
1961TJ KLOCKMYRENLindstr�m Martin
1960KO KLOCKMYRENLindstr�m Martin
1977TJ�sen 3:6SkithuspassetLindstr�m Martin
1982TK�sen 6:1 Lindstr�m Martin
1979KK�sen 2:11Kont�senLindstr�m Martin
1983KO�sen 2:28 Lindstr�m Martin
1982TJ�sen 5:3 Lindstr�m Sven-Olof
1988TJ�sen 5:7 Lindstr�m Sven-Olof
1988KO�sen 3:21 Lindstr�m Sven-Olof
1989KK�sen 1:3 Mattson Peter
1989KOUne�sen 1:3 Mattson Peter
1975TJ StenskravletMelin Kjell
1985KO�sen 1:3 Moberg Sven
1976TJ S�rens passetMoberg Sven
1975TJ S�rens passetMoberg Sven
1979TJ�sen 5:3LjusmonMoberg Sven
1975TJ S�rens passetMoberg Sven
1979TJ�sen 5:3LjusmonMoberg Sven
1988TJ�sen 1:24 Moberg Sven
1980KKUne�sen 1:3 Nilsson Kjell
1980KKFlygge 1:34 Nilsson Kjell
1983KOBacken 7:2 Nilsson Kjell
1984KKUne�sen 1:3 Nilsson Kjell
1987TJUne�sen 1:3 Nilsson Kjell
1984KOUne�sen 1:3 Nilsson Kjell
1985KK�sen 5:3 Nilsson Kjell
1982KKFlygge 1:34 Nilsson Kjell
1981TKFlygge 1:34 Nilsson Kjell
1980KOUne�sen 1:9 Nilsson Kjell
1975KO G. Olssons v�gNilsson Paul
1976TJ G. Olssons v�gNilsson Paul
1976TJ G. Olssons v�gNilsson Paul
1978TJUne�sen 1:3G. OlssonNilsson Paul
1981KOBacken 7:2 Nilsson Paul
1981KK�sen 2:11 Nilsson Paul
1977TJ�sen 3:21SkaletNordlund Bengt-Olov
1981KO�sen 2:15 Nordlund Bengt-Olov
1979TJ�sen 1:25Mastv�genNordlund Bengt-Olov
1968TJ ORR�SENNordlund Bengt-Olov
1978TJ�sen 5:14Norbergsb.Nordlund Bengt-Olov
1986KO�sen 5:14 Nordlund Bengt-Olov
1983TK�sen 3:6 Nordlund Bengt-Olov
1983TK�sen 3:5 Nordlund Bengt-Olov
1984KK�sen 2:28 Nordlund Bengt-Olov
1985KO�sen 3:6 Nordlund Bengt-Olov
1986TK�sen 2:11 Nordlund Bengt-Olov
1983KO�sen 2:28 Nordlund Bengt-Olov
1986KK�sen 3:6 Nordlund Bengt-Olov
1983KO�sen 3:5 Nordlund Bengt-Olov
1983TK�sen 1:25 Nordlund Bengt-Olov
1987TK�sen 2:17 Nordlund Bengt-Olov
1983TJ�sen 5:14 Nordlund Nils-Ivar
1982TJ�sen 4:3 Nordlund Nils-Ivar
1983KK�sen 1:25 Nordlund Nils-Ivar
1983TK�sen 2:19 Nordlund Nils-Ivar
1988TJ�sen 5:14 Nordlund Nils-Ivar
1989TJ�sen 4:3 Nordlund Nils-Ivar
1981TJ�sen 2:8 Nordlund Nils-Ivar
1984TJ�sen 1:25 Nordlund Nils-Ivar
1983KK�sen 4:3 Nordlund Nils-Ivar
1982KK�sen 5:3 Nordlund Nils-Ivar
1985KO�sen 1:25 Nordlund Nils-Ivar
1983KO�sen 5:14 Nordlund Nils-Ivar
1982KO�sen 4:3 Nordlund Nils-Ivar
1985KO�sen 1:24 Nyberg Lars-Urban
1985TK�sen 1:24 Nyberg Lars-Urban
1988TJUne�sen 1:3 Nyberg Lars-Urban
1976TJ Nya NissespassetNyberg Lars-Urban
1977KAUne�sen 1:3S:bergs k�llareNyberg Lars-Urban
1976KO Nya NissespassetNyberg Lars-Urban
1981TJ�sen 1:3 Nyberg Lars-Urban
1986KK�sen 2:17 Nyberg Lars-Urban
1986KK�sen 2:17 Nyberg Lars-Urban
1985KK�sen 5:3 Olsson Lennart
1983KO�sen 3:5 Olsson Lennart
1987KO�sen 3:6 Saltin Sven
1975KO PlogmyrspassetSaltin Sven
1974TJ Stock�spassetSaltin Sven
1983KO�sen 1:23 Saltin Sven
1977TJ�sen 1:23Getkl�venSaltin Sven
1985KO�sen 3:6 Saltin Sven
1985KK�sen 4:4 Saltin Sven
1988KO�sen 5:7 Sarlin Toivo
1978TJ�sen 4:6PlogenSundin Arne
1962TJ �SBOSTORPSMYRENSundin Arne
1989KK�sen 2:26 Sundin Mats
1964KO KULLER�SENSundin Sven-Anders
1973TJ Kuller�senSundin Sven-Anders
1988KO�sen 3:21 Sundin Sven-Anders
1982TJ�sen 3:6 Sundin Sven-Anders
1972TJ KULLER�SENSundin Sven-Anders
1983KO�sen 3:6 Sundin Sven-Anders
1965TJ KULLER�SENSundin Sven-Anders
1965KA E HASSELS V�GTarvainen Johannes
1982KO�sen 1:3 Tarvainen Johannes
1980TJ�sen 5:7 Tarvainen Johannes
1984KO�sen 1:24 Tarvainen Johannes
1980TK�sen 9:1 Tarvainen Johannes
1980KK�sen 9:1 Tarvainen Johannes
1977KA�sen 2:29Sundins logeTarvainen Johannes
1987KO�sen 1:25 Tarvainen Johannes
1986TK�sen 2:9 Tarvainen Johannes
1978KA�sen 3:6Kallb�ckaTarvainen Johannes
1985TJ�sen 4:4 Tarvainen Johannes
1986TJUne�sen 1:3 Tarvainen Johannes
1975KA Torvstr�tornetTarvainen Johannes
1982KO�sen 4:3 Tarvainen Johannes
1985KK�sen 2:11 Uhlin Carina
1982TJ�sen 5:11 Uhlin Carina
1979KK  Uhlin Nils-Ivar
1979KOUne�sen 1:9K MelinsUhlin Nils-Ivar
1984TJUne�sen 1:6 Uhlin Nils-Ivar
1980TKUne�sen 1:6 Uhlin Nils-Ivar
1981KOUne�sen 1:6 Uhlin Nils-Ivar
1989KOUne�sen 1:6 Uhlin Nils-Ivar
1988TKUne�sen 1:6 Uhlin Nils-Ivar
1976TJ Kraftled. Kv�cklingsj�Uhlin Sigvard
1980TJ�sen 4:3 Uhlin Sigvard
1982TK�sen 6:1 Uhlin Stig
1986KK�sen 4:3 Uhlin Stig
1982KOUne�sen 1:3 Uhlin Stig
1983TK�sen 2:29 Uhlin Stig
1979TJUne�sen 1:9K MelinsUhlin Stig
1982TKBacken 7:2 Uhlin Stig
1986TKUne�sen 1:6 Uhlin Stig
1982KOUne�sen 1:3 Uhlin Stig
1987TJ�sen 2:29 Uhlin Stig
1989KKUne�sen 1:3 Uhlin Stig
1982TJUne�sen 1:3 Uhlin Stig
1983KO�sen 2:28 Uhlin Stig
1984KOUne�sen 1:3 Uhlin Stig
1974KO SkithuspassetUhlin Stig
1980TJ�sen 2:11 Uhlin Stig
1979TK�sen 4:10 Uhlin Stig
1983TKBacken 7:2 Uhlin Stig
1972TJ KLOCKMYRBR�NNENUhlin Stig
1987KOUne�sen 1:3 Wiklund Lennart
1989KKUne�sen 1:3 Wiklund Lennart
1986KOBacken 7:9 Wiklund Lennart
1985TJ�sen 2:17 Wiklund Lennart
1986TJBacken 7:9 Wiklund Lennart
1983TJ�sen 4:3 Wiklund Lennart
1986KOUne�sen 1:3 Wiklund Lennart
1984TJUne�sen 1:3 Wiklund Lennart
1967TJ ORR�SEN�hman Yngve
1970KO G�RDTJ�RNBACKEN�hman Yngve
1979TK�sen 1:25Varggropen�hman Yngve
1988TK�sen 2:14 �hman Yngve
1982TK�sen 2:16 �hman Yngve
1981TK�sen 1:3 �mansson Bengt
1972TJ VITMOSSAMYREN�mansson Bengt
1981KK�sen 2:17 �mansson Bengt
1982KK�sen 1:3 �mansson Bengt
1981TK�sen 1:3 �mansson Bengt
1983TKUne�sen 1:6 �mansson Hans-Olov
1980KOUne�sen 1:6 �mansson Hans-Olov
1982KO�sen 5:7 �mansson Hans-Olov
1985TK�sen 1:3 �mansson Hans-Olov
1987TK�sen 3:21 �mansson Leif
1989TJ�sen 3:6 �mansson Leif
1988TK�sen 1:3 �mansson Leif
1987KO�sen 4:4 �mansson Leif
1987KO�sen 5:3 �mansson Leif
1988TK�sen 3:6 �mansson Leif
1986TK�sen 2:8 �mansson Leif
1982TJ�sen 1:25 �mansson Leif
1983TJ�sen 5:3 �mansson Leif
1980TJ�sen 1:25 �mansson Leif
1983TJ�sen 1:25 �mansson Sune
1988TJ�sen 4:3 Sahlin Elisabeth
1983TKBacken 7:2 Sahlin Elisabeth
1976KO Surh�let�sell G�ran
1987KO�sen 1:3 �sell G�ran
1980TJBacken 7:2 �sell G�ran
1987TJ�sen 1:3 �sell G�ran
1980KK�sen 4:10 �sell G�ran
1976TJ Surh�let�sell G�ran
1987TJ�sen 2:9 �str�m G�ran
1983TJ�sen 5:3 �str�m G�ran
1981TJ�sen 5:3 �str�m G�ran
1981TJ�sen 5:3 �str�m G�ran
1974TJ Norbergsbacken�str�m G�ran
1982TJ�sen 5:3 �str�m G�ran
1958TJ GriniBergkvist, Petrus
1958KO GriniBergkvist, Petrus
1965KO TUV�NGEBackberg Rune
1958TJ H�LLDAMMENBackberg Rune
1968TJ BR�NNPASSET�sell Ture
1959KO �SBOSTORMYREN�sell Ture
1969KO H�LLDAMSBERGETEriksson Anton
1970TJ H�LLDAMSBERGETEriksson Anton
1978KA�sen 6:1H�lldammaEriksson Anton
1959TJ STORMYRN�SETEriksson Anton
1980KO�sen 4:3 Eriksson Anton
1961TJ �SBOSTORMYRENEriksson Anton
1966TJ  UNE�SLAGET
1966TJ  UNE�SLAGET
1967TJ  UNE�SLAGET
1967TJ  UNE�SLAGET
1967KO  UNE�SLAGET
1966TJ  UNE�SLAGET
1966KO  UNE�SLAGET
1964KO  UNE�SLAGET
1961KO  UNE�SLAGET
1964TJ  UNE�SLAGET
1963TJ  UNE�SLAGET
1963TJ  UNE�SLAGET
1962KO  UNE�SLAGET
1962TJ  UNE�SLAGET
1962TJ  UNE�SLAGET
1960TJ  UNE�SLAGET
1960TJ  UNE�SLAGET
1960TJ  UNE�SLAGET
1960KO  UNE�SLAGET
1968TJ  UNE�SLAGET
1964TJ  UNE�SLAGET
1969TJ  UNE�SLAGET
1970TJ  UNE�SLAGET
1970KO  UNE�SLAGET
1971TJ  UNE�SLAGET
1970TJ  UNE�SLAGET
1971TJ  UNE�SLAGET
1970TJ  UNE�SLAGET
1970KO  UNE�SLAGET
1969TJ  UNE�SLAGET
1971KO  UNE�SLAGET
1968KO  UNE�SLAGET
1968KO  UNE�SLAGET
1968TJ  UNE�SLAGET
1969KO  UNE�SLAGET
1966KO H�LLDAMSBERGETLindstr�m Henning
1961TJ H�LLDAMSBERGETLindstr�m Henning
1961TJ NORBERGSBACKENLindberg Erik
1973TJ Jans kulleLindstr�m Uno
1961TJ KULLER�SENLindstr�m Uno
1961TJ B. JONSSONS V�GBergkvist Carl
1962TJ ORR�SEN�man Mattias
1967TJ ORR�SEN�man Mattias
1963KO KV�CK.SJ��SENB�hlen Eberhard
1965KO KV�CK SJ��SENB�hlen Eberhard
1965TJ KV�CK SJ��SENB�hlen Eberhard
1967TJ ORR�SENNordensson Helgard
1967TJ ORR�SENNordensson Helgard
1964TJ ORR�SENNordensson Helgard
1963TJ ORR�SENNordensson Helgard
1965TJ NORRBOBACKEN�mansson Gunnar
1969TJ �SBOTORPSMYRENKV�CKLINGELAGET
1983KO�sen 4:3 KV�CKLINGELAGET
1970TJ ORR�SENBerg Gerold
1972TJ VITMOSSAMYREN�mansson Gustav
1972TJ E HASSELS V�GPartinen Esko
1973TJ E HASSELS V�GJohansson Sven
1975TJ V. StormyrspassetSalomonsson, Lars
1976KO V:a StormyrspassetSalomonsson, Lars
1975KO MartinssonsO Sj�bergs lag
1976TJ StorbergetDACKBR�NNALAGET
1977KA�sen 1:24B�ckeladaEriksson Bertil
1979KO�sen 4:4Birgit JonssonsEriksson Bertil
1979TK�sen 4:4Birgit JonssonsEriksson Bertil
1979TJ�sen 1:23Getkl�venEriksson Bertil
1980TJ�sen 3:21 Eriksson Bertil
1983TJ�sen 3:21 Eriksson Bertil
1977TJ�sen 4:4Birgit Jonssons v�gEriksson Bertil
1981KO�sen 3:6 Eriksson Bertil
1980KK�sen 3:7 Uhlin Gustav
1978TJ�sen 2:12R�dp�lenUhlin Gustav
1983KK�sen 1:24 Uhlin Gustav
1977KO�sen 2:29BommenUhlin Gustav
1979KKUne�sen 1:3G Olssons v�gSj�str�m Sven
1979KKUne�sen 1:3G Olssons v�gSj�str�m Sven
1981TK�sen 3:21 S�derlund Lennart
1981TJ�sen 3:5 S�derlund Lennart
1983KO�sen 5:14 Lindstr�m, Birger
1988KO�sen 1:3 Backlund Mats
1984KK�sen 4:4 Backlund Mats
  
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation