Historik

Lidens hembygdsförening bildades den 15 april 1956 efter ett års arbete i en hembygdsstudiecirkel. Stadgarna som fastställdes vid årsmötet 3 juni samma år beslutade att föreningens uppgift var:

§ 1. att inom Lidens socken tillvarataga och vårda minnesmärken, föremål och handlingar m.m. från äldre och nyare tid, att väcka intresse för och vidga kunskapen om det som rör hembygden, natur, materiella och andliga ting, historia och folkminnen, att på allt sätt väcka och nära kärleken till hembygden.

I paragraf 8 beslutades att årsavgiften till föreningen skulle vara två kronor.

Till ordförande i föreningen valdes enhälligt kyrkoherde David Oreland.

Föreningen erhöll som gåva av bröderna Olle och Gustav Åmansson, Åsen, en tomt med vägmark på Vättaberget samt övre våningen av en parstuga från 1846. Föreningen anla bilväg till Vättabergets topp. Hembygdsgården invigdees med festtåg och landshövdingetal 1960. Den tjänstgör också som serveringsbyggnad för turister och skidåkare.

En av föreningens eldsjälar, Gustav Unandersson, gick i spetsen för inköp av en båt för trafik på Indalsälven, bl.a. till Sillre såg, numera överlåten på Indals-Lidens Sportklubb.

1982 startade en hembygdscirkel lån av gamla kort, för upprättande av ett fotoarkiv. Föreningen har idag 550 bilder.

efter sammanställning av Gunnar Mehlin