En presentation av Indals och Lidens socknar i Medelpad

Kultur och Fritid Sundsvall 1997