Livsmiljö Indal

Sedan 1993 har en arbetsgrupp kallad Livsmiljö Indal arbetat med att ta fram önskemål och ideer från de boende i Indal om hur livsmiljön kan påverkas i positiv riktning. Det kan gälla allt från tillgång till badplatser, kompostering, nya cykelvägar och planteringar mm. Arbetet ingår i kommunens arbete med Agenda 21.

Läs mer!
-Arbetshäfte 1 och 2, Livsmiljö Indal