Initiativ till projektet INDAL-LIDENS kultur och miljö togs hösten 1996 av kultur- och fritidsförvaltningen i Sundsvall, distrikt Selånger-Indal-Liden. Under våren 1997 har material samlats in och sammanställts både i skriftlig form och för Internet.

Arbetet med att leta material och skriva grundtexterna har gjorts av Maria Bellskog som till sin hjälp har haft en referensgrupp bestående av Lars-Ove Johansson, distriktschef, Inger Sterneskog, Eva Lindström och Inger Amrén, Indals bibliotek, samt Gudrun Brännberg.

Fotografierna är, om inte något annat anges, tagna av Olle Norberg, Kultur& Fritid, Sundsvall.

Uppläggning av materialet på webben har gjorts vid Hedbergska skolan i Sundsvall; huvudsakligen av eleverna Caroline Wallmark och Jonas Nilsson under ledning av Webmoster Ylva Holm.

Det skriftliga materialet finns i pärmar på Indals bibliotek där också rapporter som inte tagits med på Internet finns kopierade.

Vi alla som arbetat med projektet hoppas på att materialet

Trevlig läsning!