Pastorsexpeditioner

Indals pastorsexpedition, tel 060-920 38, är öppen ti och fr 10-13.

Lidens pastorsexpediton, tel 0692-100 11 är öppen ti och to 10-12.