Post och bank

Indal: Post, tel 060-921 75

Bank i centrum, Föreningsbanken, tel 060-926 00

Liden: Post, tel 0692-100 45

Bank i centrum, Handelsbanken, tel 0692-100 12

 

 

 

  Posten i Liden