Restauranger
Kävsta krog vid Kävstabrons camping har öppet sommartid.
Kaffeservering finns på
Gudmundstjärn sommartid.
I Liden finns restaurang på Lidens pensionat där också pubaftnar brukar anordnas, tel 0692-100 43. På
Utsiktens turistgård finns också restaurang, tel 0692-200 54. På Vättaberget finns sommartid kaffeservering.

Häreborg, Indal