På kartan
Utsiktspunkter
-Hallstaberget
-Vättaberget
-Utsikten
Hembygdsgårdar
-Indal
-Liden
Kyrkor
-Indals kyrka
-Lidens kyrka
-Lidens g:a kyrka

Gudmundstjärn
Hällkista Lagmansören
Sillre såg / Brattfallet
Åsens vattensåg
Giljotinmuseet
Lidens marknad
Indalsledenloppet