På kartan
Växt- och djurliv
-Sydväxtberg
-Bäckraviner
-Djur
-Urskogar
-Ängs-/ hagmarker

Naturreservat
-Gudmundstjärn
-Sundsjöåsen
-Rigåsen
-Åsen

Övrigt
-Vandringsstigar
-Kanoting
-Ridning
-Jakt och fiske