Åsens skola – kort historik.

 

Åsens skola uppfördes 1905 på ett tidstypiskt sätt. Skolan uppfördes av timmer och försågs med en stor skolsal med ingång genom ett avklädningsrum med krokar för elevernas ytterkläder och väggfasta bänkar som också tjänade som förvaringsutrymme för ved. Skolsalen och avklädningsrummet värmdes upp med en stor plåtklädd kakelugn i vardera rummet.
Allt material till skolan sågades vid Åsens såg av kärntimmer av furu förutom fönstren som levererades av xxx genom båttrafiken på Indalsälven.

Avklädningsrummet tjänstgjorde också som matsal där eleverna åt sin medhavda matsäck. Kakelugnen i avklädningsrummet var försedd med en längsgående murad hylla där eleverna under riktigt kalla vinterdagar placerade sina mjölkflaskor så de inte skulle frysa sönder.

Lärarbostad 

Andra halvan av skolan utgjorde lärarbostad med ett rum och kök på nedervåningen med vedspis, ett rum på övervåningen med järnkamin samt skrubbar för materialförvaring.


Sanitet

I avklädningsrummet fanns dricksvatten. På skolgården uppfördes ett uthus med torrdass, vedbod och bykstuga.


Genom de 46 år som skolan var i bruk passerade en stor mängds elever. Tidvis var barnantalet så stort att eleverna fick gå varannan dag dvs 3 dagar i veckan under sex år. Under 30- och 40-talet anställdes periodvis två lärare och Åsens baptistkapell tjänstgjorde som annex.


Undervisning
Skolan bedrevs i B-form dvs alla elever gick i samma skolsal från år 1 till 6. Det ställde stora krav på organisation av läraren, förmåga till självständigt arbete samt hänsyn eleverna emellan men gav också möjlighet till att lära av äldre elever och att arbeta i olika takt. Det förekom ibland att särskilt duktiga elever fick hoppa över en årskurs.


Examen
Läsåret avslutades med en regelrätt examen där prästen i församlingen skötte förhöret. Föräldrarna var närvarande , nervositeten stor liksom skammen att inte klara prästens frågor. Huvuddelen hämtades ur Luthers lilla Katakes och varje skolvecka fick eleverna lära in en ny psalm. 
Kommunen ansvarade för skolan och utsåg tillsynsman och anställde lärare.


Skolskjuts
Eleverna fick ta sig till skolan på egen hand - oftast gående i upp till 7 kilometer oavsett årstid, väderlek och snödjup. En del elever rodde över en strid Indalsälv, då naturen medgav, för att spara några kilometer. Att komma försent var skamligt och ledde vid upprepande till sänkt betyg i ordning och uppförande. Något som ledde till en osäker framtida anställningsmöjlighet! 


Skolan togs ur bruk 1951 och eleverna flyttade till Lidens skola. År 1959 bildades Åsen-Kväcklinge byggnadsförening som alltsedan dess vårdat lokalerna.

 

Kulturhistoriskt vårdande

Sedan slutet av 1900-talet och under 2000-talet har renoveringsarbeten skett för att återställa byggnaden i så långt möjligt tidstypiskt bruksskick med varsamma moderniseringar. Antikvarisk expertis och hantverkare med flera generationers kunskap om bl a målning, linoljefärger och tapetsering.

Uppvärmning
Samtliga eldstäder, immkanaler och skorstenar är renoverade. Skorstenarna har försetts med nydragna kanaler och är utrustade med skorstenshuvar och kajgaller! 

Målning
Skolsalens målning och avklädningsrummet är återställd i originalskick med tidstypiska linoljefärger. Skolsalen är försedd med elelement men också en kraftfull vedkamin med täljsten som lagringsmedia.
I avklädningsrummet finns en luftvärmepump som även förser skolsalen värme.

Lärarbostad
Lärarbostaden är renoverad och rummet tapetserat med tidstypiska originaltapeter. Vedspisen är genomgången och fungerar.

Skolrekvisita
Föreningen har
genom gåvor fått en del läromedel och skolrekvisita från tidigt 1900-tal och även återfått material från Lidens gamla skola innan dess rivning. Verkligen kretsloppsarbete!
Vi planerar att ställa ut delar av dessa n
är den gamla lärarbostaden  är färdigrenoverad.

 

Ideellt arbete

Huvudsakligen utförs allt arbete ideellt enligt en plan vilken revideras och fastställs vid varje årsmöte. Vi använder de små stegens princip och arbetar med årliga realistiska mål. För arbeten som inte kan eller får utföras av föreningens medlemmar anlitas extern hjälp.

 

Bidrag
Föreningen söker återkommande och har fått bidrag från Bygdeavgiftsmedel samt från Stiftelsen Bertil Åströmssons fond.

 Problem att lösa i dagsläget 
Vi har trots alla framgångsrika arbeten fortfarande enbart torrdass och saknar tillgänglighetsanpassning för sanitetsutrymmen. Det här kräver kostsamma åtgärder för vilka vi saknar ekonomi. Tyvärr har vi fått avslag på bidragsansökan kring detta pga att ansökan kräver detaljerad komplettering vad gäller arbeten och kostnader. Försök gärna själv att få ett företag att lämna offert på detta - 10 gånger föreningens kapital!  Vi har försökt några år - Du blir utskrattad!