På kartan
Landskapets
tillkomst

-inlandsisen
Stenålder
-fornfynd
Järnålder
-gravhögar
Vikingatid
-Stigeskatten
Medeltid
- fisket/skulpturer
1600-1800 tal
Arbetsliv:
Liden
Indal

Fisket
Vild-Hussen
Sillre såg
Indals såg
Skogsbruket
/flottningen

Glimårännan
Ångbåtstrafik
Broar
Fäbodar

1900-talet
-Hallstaberget
-Flottningens nedläggning
-Utbyggnad av älven
-Fisket

Namn/bomärken
Skolor förr
Gamla hus
Personligheter
Musik/ spelmän
Hembygds-
/släktforskning
-
biblioteket
-Medelpadsarkiv
-andra källor